kompresory atmos

ÚPRAVA VZDUCHU

 

Výroba stlačeného vzduchu nekončí jeho kompresí, ale dále pokračuje jeho úpravou. Úprava stlačeného vzduchu je proces, během kterého je vzduch dále zpracován tak, aby splnil požadavky kladené normou ISO 8573 a mohl být zařazen do některé ze stanovených tříd kvality stlačeného vzduchu podle obsahu vody, oleje a pevných prachových částic. 
kompresorK odstranění vody ze stlačeného vzduchu slouží sušiče, které rozlišujeme podle technologie vysoušení na kondenzační, s maximální dosažitelným tlakovým rosným bodem (TRB) +3°C, a adsorpční, schopné dosáhnout záporných hodnot TRB až -70°C. K odstranění prachových částic a zbytků oleje se používají různé typy filtrů od hrubých prachových až po velmi jemné, které v případě filtrů s aktivním uhlím jsou schopny odfiltrovat i olejové výpary a nežádoucí zápachy. Kromě těchto základních příslušenství existují i další podpůrná zařízení, jako například cyklónové odlučovače, odvaděče kondenzátu a separátory voda/olej. Cyklónové odlučovače slouží k hrubému odloučení vody ze stlačeného vzduchu a tím zvýšení účinnosti sušičů. Odvaděče kondenzátu odvádějí kondenzát z prostoru s přetlakem do prostoru s tlakem atmosférickým. Separátory voda/olej odstraňují olej z odvedeného kondenzátu tak, aby mohl být bezpečně a ekologicky vypouštěn do kanalizace. 
Ve všech těchto oblastech úpravy vzduchu jsme schopni nabídnout příslušenství od renomovaných výrobců, jako jsou například Hankison, Parker, Zander, Hiross, Beko Technologies a mnoha dalších, se kterými nás pojí více než dvacetiletá spolupráce a bezpočet realizovaných projektů.