kompresory atmos

TURBOKOMPRESORY

 

ATMOS Systems, a.s. je certifikovaným a exkluzivním zástupcem společnosti Ingersoll Rand (dříve Cameron Compression Systems) pro Českou a Slovenskou republiku.
turboIngersoll Rand je největší světový výrobce bezmazných radiálních turbokompresorů, který jako první na světě před více než 50 lety představil tehdejší novinku, radiální turbokompresor. O úspěšnosti turbokompresorů I ngersoll Rand - Turbo Air® a MSG® svědčí více než 10.000 instalací na celém světě. Certifikát ISO 9001 a celá řada dalších certifikací je dalším důkazem toho, že Ingersoll Rand má stále snahu být mezi výrobci turbokompresorů nejlepší.
Během procesu komprese dochází k ohřevu stlačovaného média, které se tím, jak vzrůstá jeho teplota, stále více brání dalšímu stlačování. Energie použitá ke stlačení ohřátého média (pro tzv. adiabatickou kompresi) je vlastně spotřebovaná neúčelně a neúsporně. Tento nedostatek se dá omezit pouze účinným odvodem tepla, ochlazováním stlačovaného média. Toho lze dosáhnout průběžně (např. v olejem mazaných šroubových kompresorech) nebo postupně po krocích ve vícestupňových kompresorech, kdy je celý proces stlačování rozdělen do několika fází, mezi nimiž vždy následuje zchlazení stlačovaného média na stanovenou teplotu. Tím je dosaženo výrazné úspory spotřebované energie. Mezi vícestupňové kompresory patří i špičkové bezmazné turbokompresory, vyráběné společností Ingersoll Rand.
Výkonově pokrývají turbokompresory Ingersoll Rand oblast od 900 Nm3/h do 230.000 Nm3/h o tlacích až 100 bar. Mezi naše spokojené zákazníky patří výrobní společnosti ze širokého spektra průmyslových odvětví, tedy společnosti, které potřebují výkonné, ekonomické a spolehlivé zdroje stlačeného bezolejného vzduchu. Jsou to například ŠKODA AUTO, a.s., Air Products, PSA Peugeot Trnava, Plzeňská Energetika, Lynde Vítkovice, Johns Manville, SIAD, Futaba a mnoho dalších.

Společné parametry řady:

  • Stlačený vzduch bez obsahu oleje - Chrání váš systém před znečištěním olejem. Ušetří nákladnou výměnu vložek filtrů odstraňujících olej ze vzduchu, protože z turbokompresorů Cameron žádný olejem znečištěný vzduch neodchází
  • Maximální spolehlivost - Axiální síly jsou zachycovány v masivních nízkootáčkových ložiscích převodovky a vysokootáčková ložiska na hřídelích s turbínami nejsou jimi namáhány. Neobsahují díly podléhající opotřebení. Bezkontaktní ucpávky. Neomezená životnost olejových ložisek na hřídelích. Nízké provozní náklady. Uvažovaná životnost strojů několikanásobně předčí životnost jiných druhů kompresorů
  • Skutečná možnost volnoběhu - Úspory energie a mimořádná životnost minimalizují náklady na stlačený vzduch. Použití vstupního lopatkového ústrojí zajišťuje vysokou provozní účinnost po celý rok i při měnící se teplotě nasávaného vzduchu. Vynikající účinnost i při částečném zatížení. Žádné kluzné a třecí části v procesu komprese, které by podléhaly opotřebení a způsobovaly pokles účinnosti
  • Snadná údržba - Neobsahuje části, které by z důvodu opotřebení potřebovaly pravidelnou výměnu. Snadno a rychlé přístupná, horizontálně dělená převodovka. Snadno vyjímatelné a čistitelné výměníky mezichladičů a dochlazovače
  • Jednoduchá instalace - Kompaktní, plně vybavená jednotka kompresoru s dochlazovačem, systémem řízení Maestro Universal, elektromotorem a systémem mazání. Minimální množství vnějších připojení. Kompaktní konstrukce s minimálními nároky na zastavěnou plochu. Nepotřebuje speciální základy.

Příklady aplikací: 

hutní průmysl, automotive, těžební průmysl, energetika, petrochemie, chemický průmysl, farmacie, separace technických plynů, potravinářství, sklářský průmysl, strojírenství, železárny a ocelárny, elektrotechnický průmysl, doprava, papírenství.

KONSTRUKCE:

Schéma průtoku vzduchu třístupňovým kompresorem
1. Vzduch vstupuje do kompresoru přes regulační lopatkové ústrojí, které je umístěno bezprostředně před I. stupněm.
2. Potrubí chladící vody
3. Mezichladič za prvním stupněm kompresoru
4. Mezichladič za druhým stupněm kompresoru
5. Dochlazovač
6. III. stupeň kompresoru
7. II. stupeň kompresoru
8. I. stupeň kompresoru
9. Ochlazený stlačený vzduch na výstupu z dochlazovače

konstrukce